המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

נקבעו כללים לגבי קריאת דוא"ל, שקיבל העובד, ע"י המעביד

בפסק דין ע”ע (ארצי) 90/08 טלי איסקוב ענבר נגד פאנאיה בע”מ, קבע בית הדין הארצי לעבודה כללים לשימושי המחשב במקום העבודה. וכן, את המותר והאסור בחדירת מעסיק לתכתובת האלקטרונית של העובד.
בפסק הדין, בית הדין הארצי דן בזכותו של המעסיק לחדור לתיבת הדואר האלקטרונית של העובד, וקבע כללי אסור ומותר החלים על עובד ומעסיק בשימושי המחשב במקום העבודה, וכן, את היקף זכותו של המעסיק לנטר את תיבת הדואר האלקטרוני של העובד ולחדור לתוכנה.
בית הדין קבע כי למעסיק זכות ניהולית לקבוע כללים לשימוש במחשב וביישומיו, לרבות איסור מפני שימוש באתרים מזיקים או אתרים מסיחי דעת מן העבודה וצרכיה. במסגרת זו רשאי המעסיק להשתמש בטכנולוגיות שמטרתן לחסום מלכתחילה שימוש בלתי ראוי שעושים העובדים במחשב, ולקבוע את סוגי הטכנולוגיות שישמשו במקום העבודה למעקב אחר העובדים. יחד עם זאת, לצד זכותו הניהולית של המעסיק, מכיר בית הדין במרחב הווירטואלי הפרטי של העובד המשתמש במחשב, כמרחב פיסי השמור לאדם המשתמש ברכושו. על כן, כל חדירה של המעסיק למרחב הווירטואלי הפרטי של העובד מהווה פגיעה בזכותו החוקתית לפרטיות.
לאור האמור, מעסיק המעוניין לנקוט באמצעי ניטור, מעקב וחדירה לשימושיו של העובד במחשב שהועמד לרשותו במסגרת העבודה ולצרכיה, חייב לעמוד בתנאים ספציפיים, ולהלן עיקרם:
שני תנאים מקדימים לקיום פעולות ניטור, מעקב וחדירה הם קביעת מדיניות ברורה והסכמה מפורשת בכתב של העובד.
 
מדיניות: הכול אמור להיות ברור ונהיר לכל הצדדים. המעסיק אמור להסביר לעובדים באופן מפורש וברור מהי מדניות איסוף המידע על העובדים ושימושיהם במחשב. אם המעסיק מחליט לנטר פעילות עובדיו במחשב- הוא מחוייב להסביר בדיוק מה מנטרים, מה בודקים ולצורך איזה שימוש. המטרה היא שקיפות מלאה. לעובד צריכה להיות גישה מלאה למידע שנאסף אודותיו.
 
הסכמת העובד: לא ניתן לאסוף מידע שרירותי ללא הסכמת העובדים. העובד צריך להביע הסכמה מלאה הן למדיניות הניטור והמעקב של המעסיק בכללי וגם לכל אחת מהפעולות הספציפיות שהמעסיק מתכוון לנקוט. חשוב להבדיל בין תיבות דואר השונות:
  • תיבה מקצועית – תיבה שהוגדרה מראש כתיבה המיועדת לפעילות מקצועית בלבד. אם הוגדר לעובד שאין לעשות בתיבה זו שימוש אישי כל שהוא, המעסיק רשאי לנטר את התיבה ככל הנכון בעיניו.
  • תיבה מעורבת - תיבה שמיועדת הן לפעילות מקצועית אך גם להתכבות אישית של העובד עצמו. בתיבה כזו, בהנחה שכך הוגדרה מראש, המעסיק צריך לקבל אישור ספציפי מהעובד לצורך ניטור ומעקב אחרי התכתובת.
  • תיבה אישית אצל המעסיק - תיבה אישית נפרדת שהוקצתה לעובד אצל המעביד ומיועדת לצרכיו האישיים של העובד בלבד ולא לצרכים מקצועיים. אם המעסיק רוצה לנטר את התיבה האישית שהוקצתה לעובד הוא צריך לקבל הסכמה כללית וגם ספציפית לכל אחת ואחת מפעולות הניטור המבוצעות על ידי המעסיק.
  • תיבה חיצונית פרטית - למעסיק לא תהיה שום גישה לתיבה זו. ההנחה היא שגם אם העובד הסכים לניטור תיבה חיצונית, זה עדיין לא יתקבל בבית משפט. הדבר אסור.
הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות