המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

מעמדו החוקי של ההורה בהליך הפלילי

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.
לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.
מחלקת משפט פלילי, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך הפלילי, החל משלבי ההזמנה לחקירה וליווי מלא של הלקוח במסגרת החקירה המשטרתית, ייצוג בהליכי מעצר, וכלה בניהול הליכי המשפט הפלילי עד לסיום התיק.
מחלקת משפט פלילי
, מלווה ומשרתת את לקוחות המשרד אף בהליכים מיוחדים כגון: הליכים למחיקת רישום פלילי, בקשות למתן חנינות, עיכובי הליכים, ליווי הלקוח בפני שירות המבחן, וכן הגשת עתירות אסירים.
בין לקוחות המחלקה הפלילית נמנים חשודים ונאשמים בעבירות שונות ומגוונות לרבות, עבירות אלימות, רכוש, הונאה, סמים וכן עבירות בתחום הצווארון הלבן ולרבות עבירות כלכליות מורכבות.
המחלקה הפלילית, כוללת מחלקה לקטינים ולנוער אשר ייעודה הוא טיפול בקטינים ובני נוער, שהסתבכו בפלילים.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט הפלילי, בין היתר בנושא : מעמדו החוקי של ההורה בהליך הפלילי כפי שיוסבר להלן :
סעיף 19 לחוק הנוער קובע את מעמדו החוקי של הורה בפני בית המשפט לנוער כדלקמן:
א. בית משפט לנוער ימציא להורי הקטין הזמנה לדיון ועותק מכתב האישום, אלא אם קבע, מטעמים
    מיוחדים, שאין לעשות כן. במילים אחרות: ביתה משפט רשאי למנוע נוכחות של הורה בדיון של
    ילדו.
ב. בית המשפט לנוער רשאי לכפות את נוכחות ההורים בדיונים.
ג. הורים רשאים להגיש כל בקשה שהקטין הנאשם רשאי להגיש והם אף רשאים לחקור עדים
    ולהשמיע טענות במקום הקטין או יחד איתו.
הורים לקטין שהסתבך בפלילים עשויים לסייע ולתרום לתוצאה טובה של ההליך הפלילי, שכן כל הגורמים שבאים במגע עם הקטין יתרשמו לטובה כאשר מדובר בקטין מטופל על-ידי הוריו, אשר מסייעים לו להתמודד עם ההליך הפלילי, בדרכים שונות.
עם זאת, "גיבוי" מצד ההורים עלול ליצור רושם לפיו הקטין מקבל חיזוק (במקום גינוי) להתנהגות שלילית ומנוגדת לחוק – דבר אשר עלול להביא למסקנה כי על מנת לסייע לו - יש למצות עימו את הדין.
קטין המעורב בפלילים עשוי להתמודד עם רגשות אשם, כעס ובושה, בעוד שהוריו מאשימים את עצמם בהסתבכות ילדם וחשים כי נכשלו בחינוכו. ההליך הפלילי עשוי להביא לסערת הרגשות, חשש מהלא נודע ולתחושה כי סוף העולם הגיע וכי נסתם הגולל על עתידו של הילד. דווקא לאור הקושי הרגשי, המובן והמתבקש במקרים אלה, ישנה חשיבות מכרעת והכרחית בייעוץ וטיפול משפטי מטעם עורך דין המתמחה בטיפול בבני נוער.
קטין אשר נחשד בביצוע עבירה פלילית זקוק לסיוע משפטי נוכח המגע הנדרש עם הרשות החוקרת והתובעת, שירות המבחן ובית המשפט. בנוסף, הן הקטין והן הוריו זקוקים למידע והכוונה כיצד להתמודד עם ההליך הפלילי באופן שהנזק שיגרם בסופו יהיה המזערי ביותר, אם בכלל.
פנייה מוקדמת ככל שניתן לעורך דין וליווי משפטי צמוד בכל שלב ושלב, יכשירו את כל הנפשות הפועלות להשיג את התוצאה הרצויה ולסלול מחדש את עתידו של הקטין.
הנחיות המשטרה קובעות שככלל, יש לאפשר להורים נוכחים בחקירת קטינים, בכפוף לאמור להלן:
בחקירת קטינים מתחת לגיל 14 חובה לאפשר נוכחות הורים בחקירת הקטין, אלא אם :
1. הקטין לא מסכים לנוכחותם.
2. חקירת קטין מתבצעת בסמוך לאחר ביצוע העבירה לכאורה, ודחייה הכרוכה בהמתנה להורים עלולה לחבל   בה.
3. קיים חשש סביר שנוכחות ההורה בחקירה תפריע לחקירה או תמנע שיתוף פעולה מצד הקטין או  
   תסכן את שלום הקטין.

בחקירת קטינים מעל לגיל 14 אין חובה לאפשר נוכחות הורה בחקירת הקטין, אלא אם :
1. הקטין או הוריו מבקשים זאת ואין בכך כדי להפריע לחקירה.
2. החוקר סבור כי נוכחות ההורה דרושה לטובת החקירה או לטובת הקטין.
לקטין החשוד בעבירה תעמוד זכות שהורהו או קרוב אחר יהיה נוכח בחקירתו, אלא אם יהיה בכך כדי לגרום לסיכול או שיבוש החקירה או כדי למנוע מעצר של חשודים נוספים.

אשר לנוכחות עורך דין בחקירה - הרי שהמשפט הישראלי אינו מכיר בזכותו של חשוד להיחקר במשטרה בנוכחות עורך דינו. על המשטרה לא חלה כל חובה חוקית לאפשר לעורך הדין להיות נוכח במהלך החקירה של לקוחו.
 


הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות