המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

היעדרות מהעבודה (ימי שמחה, ימי אבל)

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס הינו אחד המשרדים המובלים והבולטים בארץ, המונה צוות משפטי של עורכי דין וביניהם כמה מן המשפטנים הבכירים במדינה.

לצורך מתן מענה משפטי מקצועי ודווקני, יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מחולק למחלקות ייעודיות, אשר כל אחת ואחת מהן מתמחה ומתמקצעת בתחום ספציפי וייחודי.

מחלקת דיני עבודה, מייצגת את לקוחות המשרד ומלווה אותם בכל שלבי ההליך. במסגרת מחלקת דיני העבודה המשרד מעניק יעוץ משפטי מקצועי הן למעסיקים והן לעובדים.

ליניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס ניסיון רב הן בייצוג מעסיקים והן בייצוג עובדים בבתי הדין לעבודה.

יניב גבריאל ושות' – משרד עורכי דין ויועצי מס מתמחה בכל מגוון הנושאים של המשפט העבודה, בין היתר בנושא : היעדרות מהעבודה (ימי שמחה, ימי אבל) כפי שיוסבר להלן :

ימי שמחה

חוקי העבודה אינם מקנים לעובד זכות להעדר בתשלום, לרגל ימי שמחה. זכות זו מעוגנת בהסכמים קיבוציים / צווי הרחבה סקטוריאליים, הסכם או נוהג במקום העבודה. עובד שלא חל עליו הסכם קיבוצי / /צו הרחבה המקנה זכות זו, אינו זכאי לתשלום עבור ימי שמחה אלא אם קיים הסכם או נוהג במקום העבודה.

על פי חוק חופשה שנתית, החל מיום 7.1.2002 עובד זכאי לקבל חופשה בת יום אחד, פעם בשנה על פי בחירתו, כדי לחגוג חג אישי (נישואין, בר מצווה, ברית וכו') על חשבון חופשתו השנתית ובלבד שהודיע על כך למעביד 30 ימים מראש.

ימי שמחה בסקטורים נבחרים

סקטור

ימי זכאות

לעובד שמתחתן

ימי זכאות לעובד שנולד לו בן/בת

ימי זכאות ליום הברית

ימי זכאות לרגל נישואי בן/בת

בנייה(1)

2

-

1

1

מתכת(2) (התאחדות התעשיינים)

2

1

-

1

מתכת (התאחדות המלאכה והתעשייה)

3

1

-

1

המסחר והשירותים(2)

3

1

1

-

מוסכים(2)

2

1

-

1

חקלאות(3)

2

-

1

1

קרמיקה וזכוכית

1

-

1

1

(1)   בענף הבנייה, הזכאות לתשלום עבור ימי שמחה, הינה מתום 3 שנים לעבודה.

(2)   בענפי המתכת, המוסכים, המסחר והשירותים הזכאות לתשלום עבור ימי שמחה הינה לעובד קבוע.

(3)   בענף החקלאות, הזכאות לתשלום עבור היעדרות לרגל נישואין הינה עובד קבוע או עונתי.

ימי אבל

החל מה-1 ביולי 2000 בהתאם לצו ההרחבה לקיצור שבוע עבודה ל-43 שעות עבודה, חלה חובה על כלל המעבידים במשק לשלם לעובד שעבד במקום עבודה לפחות 3 חודשים והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחיות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה") ואשר אינו עובד באותם הימים, לשלם את שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם, ולא יותר משבעה ימים קלנדריים.

יש לציין, כי מעבידים הכפופים להסכם קיבוצי, צו הרחבה ענפי, חוזה אישי, או נוהג אשר קובעים הוראה המיטיבה עם העובד, מעבר לקבוע בצו ההרחבה האמור, יהיו מחויבים על פי ההוראה המיטיבה.

תשלום עבור ימי אבל לעובד מוסלמי

"קרוב משפחה" של מוסלמי, אשר לרגל פטירתו, לפי דרישות המסורת, זכאי עובד להיעדר מעבודתו, הינו:

 • אב,
 • אם,
 • בן,
 • בת,
 • סבא,
 • סבתא,
 • אח,
 •   אחות,
 • נכד,
 • נכדה,
 • בעל,
 • אשה,
 • דוד (קרוב דם ולא קרוב חיתון),
 • או דודה (קרובת דם ולא קרובת חיתון).

 

החל מיום 1.7.2000 הוחל צו ההרחבה של ההסכם הקיבוצי הכללי (מסגרת) בדבר קיצור שבוע העבודה ל – 43 שעות על כלל העובדים במשק, והוא קובע, בין היתר, לעניין ימי אבל, כי:

 

"עובד שעבד במקום העבודה לפחות 3 חודשים, והמקיים חובת אבלות (במות הורים, ילדים, בן זוג, אחים ואחות) מטעמי דת או נוהג ("שבעה") ואינו עובד באותם ימים, יהיה זכאי לתשלום שכרו עבור ימי העבודה שנעדר בהם ולא יותר משבעה ימים".

 

אם נפטר קרוב משפחה של עובד מוסלמי, זכאי העובד להיעדר מן העבודה מיום פטירת קרוב המשפחה עד יום קבורתו ועוד שלושה ימים החל ביום הקבורה.

 

לכן, אם סך כל הימים האלה לא מגיעים לכדי שבוע ימים, לא יהיה זכאי העובד לתשלום שכרו עבור כל השבוע אלא רק בגין אותם ימים, כאמור.

 


הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות