המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

צווי הרחבה ענפיים

להלן פירוט הענפים, ארגוני מעבידים וצווי ההרחבה (בטבלה)  :

שם הענף

ארגון מעבידים

צו הרחבה

אולמות לחתונות

התאחדות הסוחרים הכללית

יש

אומנים

איגוד מפיקי סרטי טלוויזיה וקולנוע

אין

אפיה

ארגוני בעלי המאפיות

יש

בורסקאות

התאחדות התעשיינים

יש

בנין ועבודות ציבוריות

מרכז הקבלנים והבונים

יש

גומי

התאחדות התעשיינים

יש

דלק עובדי תחנות

ארגון סוכנים ובעלי תחנות דלק

יש

דפוס (עיתונים יומיים)

איגוד העיתונים היומיים

יש

דפוס כריכה וצינקוגרפיה

התאחדות המלאכה והתעשייה

יש

דפוס כריכה וצינקוגרפיה

התאחדות התעשיינים

יש

הובלה

התאחדות בעלי מפעלי תובלה

יש

הלבשה

התאחדות הסוחרים הכלליים

יש

חקלאות

התאחדות האיכרים

יש

חקלאות גנני נוי

התאחדות האיכרים

יש

טחנות קמח

התאחדות התעשיינים

יש

טקסטיל והלבשה

התאחדות התעשיינים

יש

יבוא, יצוא ומסחר בסיטונות

לשכת המסחר ת"א-יפו

יש

יהלומים

התאחדות תעשייני היהלומים

יש

מוסכים

איגוד המוסכים בישראל

יש

מורי דרך מוסמכים לתיירות

לשכת מארגני תיירות נכנסת לישראל

יש

מיצים, ריבות ושימורים

התאחדות התעשיינים

יש

מכבסות קיטור

ארגון מכבסות הקיטור

יש

מלאכה ותעשייה זעירה

התאחדות בעלי מלאכה

יש

מלונאות

התאחדות בתי המלון

יש

מסחר קמעוני ושירותים

התאחדות הסוחרים

אין

מרצפות

התאחדות התעשיינים

יש

מתכת, חשמל ואלקטרוניקה

התאחדות המלאכה והתעשייה

אין

מתכת, חשמל ואלקטרוניקה

התאחדות התעשיינים

יש

נעליים

התאחדות התעשיינים

יש

נקיון ותחזוקה

איגוד מפעלי הנקיון והתחזוקה

יש

אחזקה ונקיון

התאחדות החברות וקבלני האחזקה והנקיון

אין

סיגריות

התאחדות התעשיינים

יש

עץ

התאחדות בעלי מלאכה

יש

עץ

התאחדות התעשיינים

יש

פלסטיקה

התאחדות התעשיינים

יש

פרמצבטיקה

התאחדות התעשיינים

יש

ציוד מכני כבד

המועצה הארצית לציוד מכני כבד

יש

קולנוע

התאחדות ענף הקולנוע

יש

קפה נמס

התאחדות התעשיינים

יש

קרטונז'

התאחדות התעשיינים

יש

קרטונז'

התאחדות המלאכה והתעשייה

יש

קרמיקה, זכוכית ומוצריהם

התאחדות התעשיינים

יש

שוקולד וממתקים

התאחדות התעשיינים

יש

שמירה ואבטחה

הארגון הארצי של מפעלי שמירה

יש

שמנים, מרגרינה וסבון

התאחדות התעשיינים

יש

שילוט והעתקות אור מרחב חיפה והצפון

התאחדות המלאכה והתעשייה באזור הצפון

אין

 

להלן תמצית צווי ההרחבה הענפיים  :

ענף הגומי 

תקציר

הסכם קיבוצי

צו הרחבה

חלות

חל על כל עובד העובד עבודת כפיים (פועל מקצועי או בלתי מקצועי), כולל נוער עובד, העובד במפעל בענף הגומי, המשתייך להתאחדות התעשיינים בישראל, ענף הגומי ומחלקת העבודה, המעסיק עובדים שכירים לשם ייצור, הרכבה ו/או שרות.

חל על כל עובד העובד עבודת כפיים (עובד מקצועי או בלתי מקצועי), ומעבידו בענף הגומי, בתעשיה ובמלאכה, , ואשר לא הוסדרו תנאי עבודתם בהסכם קיבוצי.

תקופת נסיון

כל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 3 חודשי עבודתו הראשונים.

הנהלת המפעל רשאית להאריך את תקופת הנסיון ב – 3 חודשים נוספים, תוך הודעה בכתב לועד הפועלים.

בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

כמו בהסכם הקיבוצי.

שעות עבודה

בערבי שבתות וחג ובערב יום העצמאות – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8.

בערב יום הכיפורים וערב יום ראשון של פסח– 6 שעות בתשלום של 8.

משמרות :

משמרת יום   : בתחום השעות 17:00 – 06:00.

משמרת שניה: בתחום השעות 22:00 – 14:00.

משמרת לילה: בתחום השעות 06:00 – 22:00.

תשלום:

למשמרת שנייה     – שכר רגיל + 17.5%, בתנאי שהמשמרת תימשך 7.5 שעות לפחות.

למשמרת שלישית – שכר רגיל + 40%, בתנאי שהמשמרת תימשך 6.5 שעות לפחות.

שבתות וחגים:

בחודשי אוקטובר – מרץ: בתחום השעות 18:00 בערב שבת עד שעה 18:00 במוצ"ש.

בחודשי אפריל – ספטמבר: בתחום השעות 20:00 בערב שבת עד 20:00 במוצ"ש.

תשלום - 200% בעד כל שעת עבודה בשבת וחג.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תוספת ותק

לכל עובד תשולם תוספת ותק – ועד 12 שנות ותק מקסימום.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תוספת משפחה *

פועלים נשואים זכאים לתוספת בעבור אישה שאינה עובדת.

כמו בהסכם הקיבוצי.

חופשה שנתית

שנות עבודה

2 – 1

4 – 3

5

8 – 6

9 ואילך

ימי חופש ל-5ימים

10 ימי עבודה

11 ימי עבודה

12 ימי עבודה

17 ימי עבודה

23 ימי עבודה

ימי חופש ל-6 ימים

12 ימי עבודה

13 ימי עבודה

14 ימי עבודה

19 ימי עבודה

26 ימי עבודה

כמו בהסכם הקיבוצי.

דמי הבראה

שנות עבודה

1

3 – 2

9 – 4

15 – 10

19 – 16

20 ואילך

ימי הבראה

5

6

7

8

9

10

שנות עבודה

1

3 – 2

10 – 4

15 – 11

19 – 16

20 ואילך

ימי הבראה

5

6

7

8

9

10

ביגוד

לאחר 6 חודשי עבודה – לכל שנת עבודה: 2 חליפות בגדי עבודה וזוג נעליים אחד.

עובדים בתפקידים מסויימים יקבלו במקום האמור לעיל 2 חליפות עבודה ו – 2 זוגות נעליים בשנה. (רשימת התפקידים מפורטת בהסכם).

כמו בהסכם הקיבוצי.

ימי חג

על פי חוק.

עובד בשכר זכאי לתשלום יום החג, גם אם חל בשבת.

עובד החולה ביום החג, יהא זכאי לתשלום נוסף בגובה 25% מהשכר לו היה זכאי בגין יום זה, ובלבד שסך הכל לא יקבל יותר מ- 100% משכרו.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תאונות עבודה

בעד יום התאונה ישולם שכר מלא בהתאם לחוק.

בעבור הימים השני והשלישי לתאונה הגורמת לאי כושר של עד 12 ימי עבודה, ישולם לעובד50% משכרו.

בעד יתר ימי אי הכושר וכן במקרים בהם הפגיעה עולה על 12 יום, תשולם לעובד תוספת עד 80% משכרו.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ימי שמחה

לרגל נישואי העובד וכן לרגל נישואי בן או בת – 1 יום לכל ארוע.

כמו בהסכם הקיבוצי.

דמי מחלה

חובת המעביד להפריש 2.5% מהשכר הכולל של כל פועל ל"מבטחים".

כמו בהסכם הקיבוצי.

הפרשות סוצאליות ופיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה מקיפה "מבטחים":

הפרשות מעסיק -  תגמולים: 6%.

                              פיצויים:   6% או 8.33%.

הפרשות עובד    -  5.5%.

עובדים החברים בפנסיית יסוד** והסכם הפנסיה אינו חל עליהם, ימשיכו להיות חברים בפנסית יסוד.

פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסית יסוד "מבטחים".

הגדרות :

"שכר יסוד" – שכר יסוד + תוספת ותק.

"שכר כולל" – שכר יסוד בצירוף כל התוספות המשתלמות לעובד כגון: תוספת ותק, תוספות יוקר וכיו"ב, להוציא שעות נוספות, פרמיות, הענקות וכו'.

הערות:

*  על תוספת המשפחה תתוסף תוספת שכר וכן תוספת היוקר.  

ענף הדפוס, הכריכה, תעשיית לוחות האופסט והצינקוגרפיה - (התאחדות המלאכה והתעשיה)

תקציר

הסכם קיבוצי

צו הרחבה

חלות

חל על כל עובד העובד במפעל בכל ענפי הדפוס, הכריכה והצינקוגרפיה, המשתייך להתאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, המעסיק עובדים שכירים כולל שירותים.

חל על כל העובדים  בישראל בתעשית הדפוס על כל ענפיו ומקצועותיו*** ומעבידיהם במפעלים שמועסקים בהם  עד 20 עובדים.

תקופת נסיון

כל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 3 חודשי עבודתו הראשונים.

בהסכמה הדדית ניתן להאריך את תקופת הנסיון של עובד מקצועי ב – 3 חודשים נוספים ושל עובד בלתי מקצועי בחודש נוסף.

בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

כמו בהסכם הקיבוצי.

שעות עבודה

בימי שישי וערבי חג תעבוד המשמרת השנייה בהמשך רצוף למשמרת הראשונה ותסיים את העבודה לכל המאוחר שעה אחת לפני כניסת החג או השבת.

בכל מקרה לא תהיה משמרת של עבודה פחות מ-5 שעות למשמרת הראשונה, ½ 4 למשמרת השניה ו-4 שעות למשמרת השלישית.

משמרות :

משמרת יום תתחיל בשעות 08:00 – 06:00.

משמרת שניה תתחיל בשעות 16:00 – 13:00.

משמרת שלישית תתחיל בשעות 20:00 – 18:00.

שעות עבודה:

למשמרת ראשונה – ביום חול 8 שעות, בערב שבת 5 שעות [לפני קיצור שבוע העבודה ל- 43 שעות].

למשמרת שנייה – ביום חול 7 שעות, בערב שבת 5 שעות.

למשמרת שלישית – ביום חול 6 שעות, במוצ"ש 4 שעות.

הכל בתשלום של 8 שעות.

סדרי מכונה ומגיהים:

יעבדו במשמרת ראשונה 7 שעות, במשמרת שנייה  ½ 6 שעות ובמשמרת שלישית 6 שעות.

הכל בתשלום של 8 שעות.

משמרת מוצ"ש וחגים:

לגבי הפועלים העובדים במשך כל השבוע בלילה, תהיה המשמרת של מוצ"ש וחג פחות שעתיים מהמשמרת הרגילה בימי חול [קיימים הסדרי עבודה נוספים המפורטים בהסכם בהתאם לתפקיד העובד].

שעות נוספות:

50% בעד כל שעה נוספת מעל לשעות הרגילות, 73% בעד כל שעה בגמר המשמרת השלישית עד שעה 2:00 בלילה, ו- 100% בעד כל שעה משעה 2 אחר חצות ועד 6 בבוקר.

73% בעד כל שעה לעובד שהוזמן במיוחד לעבודת שעות נוספות החל מהשעה 20:00 ואילך.

עובד שנשאר לעבוד לאחר משמרת שנייה –

   עבד במסגרת שעה אחת, יקבל תשלום 150%.

   המשיך לעבוד, יקבל 173% בעד כל השעות הנוספות.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תוספת ותק

לכל עובד תשולם תוספת ותק – ועד 25 שנות ותק מקסימום.

לכל עובד תשולם תוספת ותק – ועד 25 שנות ותק מקסימום, כאשר וותק מקצועי ממקום עבודה אחר יוכר עד 7 שנים.

חופשה שנתית *

שנות עבודה

2 – 1

4 – 3

5

6

7

8

9 ואילך

ימי חופשה

12 ימי עבודה

15 ימי עבודה

18 ימי עבודה

19 ימי עבודה

21 ימי עבודה

23 ימי עבודה

26 ימי עבודה

כמו בהסכם הקיבוצי.

דמי הבראה **

שנות עבודה

3 – 1

8 – 4

13 – 9

14 ואילך

ימי הבראה

6

7

9

10

כמו בהסכם הקיבוצי.

ימי חג

וימי בחירה

על פי חוק.

יום בחירה:1 במאי.

כן יקבלו העובדים חצי יום חופשה בפורים, מלבד עובדי הצינקוגרפיה אשר יקבלו יום חופשה מלא.

כמו בהסכם הקיבוצי.

מענק חג

לאחר 3 חודשי עבודה במפעל, יקבלו העובדים רטרואקטיבית לעובדים מהיום הראשון מענק חג בשיעור של חודש ימים לשנה – מחציתו בערב חג הפסח ומחציתו בערב ראש השנה ובאופן יחסי לחודשי עבודתו.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ימי שמחה

לרגל נישואי העובד וכן לרגל הולדת בן או בת וכן לרגל בר מצוה – 1 יום לכל ארוע.

לעובד קבוע תינתן חופשת נישואין בת 3 ימים וכן חופשה בתשלום בת יום אחד גם ביום הברית.

כמו בהסכם הקיבוצי.

מחלה

על המעביד להפריש 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד ל"מבטחים".

המעביד ישלם לעובד במשך 12 חודשים, אך לא יותר מחודש אחד לשנה, את ההפרש בין התשלום שיקבל העובד מ"מבטחים" לבין משכורתו החודשית "נטו".

לגבי עובד שאינו מבוטח ב"מבטחים:

במקרה של מחלה זכאי העובד לתשלום שכר של חודש לשנה, עם זכות צבירה של 10 שנים. המעביד ישלם לעובד 6 חודשי שכר מלאים, ו-50% שכר בעד 4 החודשים הבאים.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תאונות עבודה

ההנהלה תבטח את עובדיה בביטוח נזיקין, נוסף לביטוח לאומי.

במקרה של תאונת עבודה, ישלים המעביד לעובד את ההפרש בין תשלום הביטוח הלאומי למשכורתו המלאה, במשך החודשיים הראשונים.

כמו בהסכם הקיבוצי.

הפרשות  

סוצאליות

פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ארוחות / כוס חלב

במקומות עבודה בהם אין במפעל מספק ארוחת בוקר, יהיו זכאים העובדים לכוס חלב ליום, על חשבון המעביד.

כל עובד שיעבוד שעתיים נוספות ויותר, יהא זכאי לארוחה או תמורתה.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ביגוד

לכל שנת עבודה, פעמיים בשנה: מכנסיים וחולצה או חלוק

לכל שנת עבודה, פעם בשנה: זוג נעליים אחד.

כמו בהסכם הקיבוצי.

הגדרות :

"שכר כולל" – שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית ומחלקתית וכל תשלום אחר, מוסכם על ידי הצדדים, להוציא שעות נוספות ופרמיות.

"שכר משולב" – שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת בעד אשה, ותוספות שכר אחרות אשר לפי ההסכם קיבוצי בעל תוקף, חלה עליהן תוספת יוקר.

"עובד מקצועי" – עובד המועסק באחד המקצועות בדפוס על כל ענפיו, הכריכה והצינקוגרפיה.

"עובד בלתי מקצועי" – עובד בלתי מקצועי המוגדר בתור שכזה ע"י שרות התעסוקה.

הערות:

*  עובדים בעבודה רצופה וקבועה בלילה יקבלו חופשה שנתית בשכר מלא של 18 ימי עבודה החל מהשנה הראשונה.

מתיכי עופרת ויוצקים יקבלו 21 ימי חופשה לשנה החל מהשנה הראשונה בהתאם לחוק.

עובדים העובדים לפי שיטת נורמות ופרמיות, תיכלל הפרמיה הממוצעת של 75 ימי העבודה הקודמת לחופשה, לשכרם לגבי חופשה שנתית עד ל – 30% משכרם הרגיל.

* *  עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה נוסף.

* * *   "תעשיית הדפוס" – פירוט: "מקצועות הכריכה, הצינקוגרפיה, בלט, אופסט, משי וכל שיטת דפוס אחרת לרבות המועסקים בפוטוליטו, בצילום, הפרדת צבעים, סדר צילום, מעתיקי לוחות אופסט וליטוגרפיה". 

ענף הפרמצבטיקה
תקציר
הסכם קיבוצי
צו הרחבה
חלותחל על כל עובד במפעל בתעשיה הפרמצבטית המשתייך להתאחדות בעלי התעשיה בישראל- מח' העבודה והסקציה הפרמצבטית והמעסיק עובדים שכירים לשם ייצור ו/או שרות.
חל על כל העובדים ומעבידיהם בתעשיה ובמלאכה בענף הפרמצבטיקה, אשר תנאי עבודתם לא הוסדרו בהסכם קיבוצי.
תקופת נסיון
 
כל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 6 חודשי עבודתו הראשונים.
ניתן להאריך את תקופת הנסיון ב- 6 חודשים נוספים בהסכמת שני הצדדים.
בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל
זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.
כמו בהסכם הקיבוצי.

שעות עבודה

בערבי שבתות וחג – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8.
בערבי פסח, ראש השנה ויום הכיפורים – 6 שעות בתשלום של 8.
משמרות :
משמרת לילה:בתחום השעות 06:00– 22:00
תשלום:
למשמרת שנייה – תוספת של 15% על השכר הכולל, בעד עבודה של 8 שעות. (עובדי המשמרת יקיימו הפסקת אוכל על חשבון המעביד).
למשמרת שלישית – תוספת של 35% על השכר הכולל לפועלים ו- 50% לפועלות.
שעות נוספות :
125% בעד כל אחת מהשעתיים הראשונות שבאותו יום ו- 150% בעד כל שעה שלאחריהן.
שבתות וחגים:
תשלום – 200% בעד כל שעת עבודה בשבת וחג.
כמו בהסכם הקיבוצי.

ניידות
ניתן לנייד עובד לתפקיד אחר או למשמרת אחרת לתקופה זמנית של עד חודשיים.
הסעיף לא הורחב בצו.
תוספת מחלקתית
בהתאם להעסקה במחלקות מסוימות כמפורט בהסכם.
כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת דירוג ידע
זכאות הפועלים לתוספת דירוג ידע על שכרם הבסיסי, בהתאם לטבלה המצורפת להסכם.
כמו בהסכם הקיבוצי.
תוספת משפחה
כל עובד שאישתו אינה עובדת,וכן לעובדת אשר בעלה נכה ואינו עובד– תוספת בעבור כל יום עבודה.
כמו בהסכם הקיבוצי.

חופשה שנתית *

שנות עבודה
2 – 1
3
4
7 – 5
8
9
12 – 10
13
14
ימי חופש ל-6 ימים
12 ימי עבודה
14 ימי עבודה
16 ימי עבודה
18 ימי עבודה
20 ימי עבודה
21 ימי עבודה
22 ימי עבודה
23 ימי עבודה
24 ימי עבודה
כמו בהסכם הקיבוצי.

דמי הבראה
שנות עבודה
1
2-3
4-6
7-9
10 ואילך
הימים בשנה
5
6
7
9
10
כמו בהסכם הקיבוצי.
ימי חג
וימי בחירה
על פי חוק.
יום בחירה: 1 במאי.
במקרים מיוחדים ניתן להחליף את ה- 1 במאי ביום בחירה אחר.
כמו בהסכם הקיבוצי.

ביגוד
הנהלת המפעל תספק לכל העובדים בגדי עבודה.
כמו בהסכם הקיבוצי.
הפרשות  
סוצאליות
פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה במבטחים.

כמו בהסכם הקיבוצי.
דמי
מחלה
חלה הפועל יומיים – יקבל תשלום בגובה 50% משכר העבודה בעד יום המחלה הראשון.
חלה הפועל שלושה ימים – יקבל תשלום בגובה 75% משכר העבודה בעד יום המחלה הראשון.
חלה הפועל 4 ימים ומעלה – יקבל תשלום בגובה 100% משכר העבודה בעד יום המחלה הראשון.
כמו בהסכם הקיבוצי.

תאונות עבודה
במקרה של תאונת עבודה בשטח המפעל, ישלים המעביד לעובד, לפי המלצת ועדת הבטיחות, את ההפרש בין תשלום הביטוח הלאומי למשכורתו המלאה.
במקרה של תאונת עבודה שלא בשטח המפעל , בעד יום התאונה ישולם שכר מלא בהתאם לחוק.
בעבור הימים השני והשלישי לתאונה הגורמת לאי כושר של עד 12 ימי עבודה, ישולם לעובד 50% משכרו.
בעד יתר ימי אי הכושר וכן במקרים בהם הפגיעה עולה על 12 יום, תשולם לעובד תוספת עד 80% משכרו.
כמו בהסכם הקיבוצי.

הגדרות :

"שכר בסיסי" – שכר יסוד כולל תוספת ותק, תוספת עבור אשה לא עובדת ותוספת יוקר.

"שכר כולל" – שכר בסיסי בצירוף תוספת מחלקתית, תוספת דירוג ידע ותוספת מיוחדת (במידה והיא קיימת), להוציא שעות נוספות, פרמיות, הענקות וכו'.

הערות:

* הזכאות הינה בהתאם לשבוע עבודה בן 6 ימים.

ענף מקצועות הקרטונז', מוצרי נייר וקרטון – (התאחדות המלאכה והתעשיה)

תקציר

הסכם קיבוצי

צו הרחבה

חלות

חל על כל עובד, מקצועי או בלתי מקצועי, העובד במפעל בתעשית הקרטונז' ומוצרי הנייר בישראל, המשתייך להתאחדות המלאכה והתעשיה בישראל, המעסיק עובדים שכירים כולל שירותים.

חל על כל המעבידים  בישראל בענפי הקרטונז', מוצרי נייר, הקרטון והאריזה (למעט ייצור נייר) ועובדיהם לרבות עובדי שירותים - במפעלים שמועסקים בהם  עד 20 עובדים.

תקופת נסיון

כל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 3 חודשי עבודתו הראשונים.

בהסכמה הדדית בכתב ניתן להאריך את תקופת הנסיון של עובד מקצועי ב – 3 חודשים נוספים ושל עובד בלתי מקצועי בחודש נוסף.

בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

– להבטחת זכויות סוציאליות לעובדים שאינם קבועים תשלם הנהלת המפעל ל"מבטחים" 13.5% מהשכר הכולל של העובד, ובכלל זה פרמיות בשיעור של 30% החל מיום עבודתו הראשון.

כמו בהסכם הקיבוצי.

שעות עבודה

[לפני קיצור שבוע העבודה ל- 43 שעות].

משמרות :

משמרת יום תתחיל בשעות 08:00 – 06:00.

משמרת שניה תתחיל בשעות 16:00 – 13:00.

משמרת שלישית תתחיל בשעות 20:00 – 18:00.

שעות עבודה:

למשמרת ראשונה – ביום חול 8 שעות, בערב שבת 6שעות .

למשמרת שנייה – ביום חול 7 שעות, בערב שבת 5 שעות.

למשמרת שלישית – ביום חול 6 שעות, במוצ"ש 4 שעות.

הכל בתשלום של 8 שעות.

בימי שישי וערבי חג תעבוד המשמרת השנייה בהמשך רצוף למשמרת הראשונה ותסיים את העבודה לכל המאוחר שעה אחת לפני כניסת החג או השבת.

בכל מקרה לא תהיה משמרת של עבודה פחות מ-5 שעות למשמרת הראשונה, ½ 4 למשמרת השניה ו-4 שעות למשמרת השלישית.

משמרת מוצ"ש וחגים:

לגבי הפועלים העובדים במשך כל השבוע בלילה, תהיה המשמרת של מוצ"ש וחג פחות שעתיים מהמשמרת הרגילה בימי חול [קיימים הסדרי עבודה נוספים המפורטים בהסכם בהתאם לתפקיד העובד].

שעות נוספות:

50% בעד כל שעה נוספת מעל לשעות הרגילות, 75% בעד כל שעה בגמר המשמרת השלישית עד שעה 2:00 בלילה, ו- 100% בעד כל שעה משעה 2 אחר חצות ועד 6 בבוקר.

75% בעד כל שעה לעובד שהוזמן במיוחד לעבודת שעות נוספות החל מהשעה 20:00 ואילך.

עובד שנשאר לעבוד לאחר משמרת שנייה –

עבד במסגרת שעה אחת, יקבל תשלום 150%.

   המשיך לעבוד, יקבל 173% בעד כל השעות הנוספות.

כמו בהסכם הקיבוצי.

שכר

להסכם מצורפת טבלת תעריפי שכר (ניתן לקבלה במרכז המומחים).

כמו בהסכם הקיבוצי.

תוספת ותק

לכל עובד תשולם תוספת ותק – ועד 25 שנות ותק מקסימום.

עובד שנתקבל לעבודה עם ותק מקצועי ממקום אחר יחשב לו הותק הקודם עד ל-7 שנות עבודה.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תוספת משפחה

הזכאות הינה לכל פועל שאישתו אינה עובדת או עובדת רק 4 שעות ליום וכן אשה, שבעלה אינו עובד בגלל נכותו, וכן אשה המפרנסת את ילדיה (גרושה או אלמנה).

כמו בהסכם הקיבוצי.

חופשה שנתית *

שנות עבודה

ימי חופש ל-5 ימים

ימי חופש ל-6 ימים

כמו בהסכם הקיבוצי.

1-2

10 ימי עבודה

12 ימי עבודה

3-4

13 ימי עבודה

15 ימי עבודה

5

16 ימי עבודה

18 ימי עבודה

6

16 ימי עבודה

19 ימי עבודה

7

18 ימי עבודה

21 ימי עבודה

8

20 ימי עבודה

23 ימי עבודה

9 ואילך

23 ימי עבודה

26 ימי עבודה

דמי הבראה **

שנות עבודה

מס' ימי הבראהבשנה

כמו בהסכם הקיבוצי.

1-3

6

4-8

7

9-13

9

14 ואילך

10

ימי חג

וימי בחירה

על פי חוק.

יום בחירה:1 במאי.

כן יקבלו העובדים חצי יום חופשה בפורים.

כמו בהסכם הקיבוצי.

מענק חג

לאחר 3 חודשי עבודה במפעל, יקבלו העובדים רטרואקטיבית לעובדים מהיום הראשון מענק חג בשיעור של חודש ימים לשנה – מחציתו בערב חג הפסח ומחציתו בערב ראש השנה ובאופן יחסי לחודשי עבודתו.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ימי שמחה

לרגל נישואי העובד וכן לרגל הולדת בן או בת וכן לרגל בר מצוה – 1 יום לכל ארוע.

לעובד קבוע תינתן חופשת נישואין בת 3 ימים וכן חופשה בתשלום בת יום אחד גם ביום הברית.

כמו בהסכם הקיבוצי.

מחלה

על המעביד להפריש 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד ל"מבטחים".

המפעל ישלם לעובד שכר עבודה בעבור 6 ימי מחלה בתקופה של שנה. היינו, ימי המתנה או מחלה של יום אחד.

המעביד ישלם לעובד במשך 12 חודשים, אך לא יותר מחודש אחד לשנה כולל ימי ההמתנה כנ"ל אם שולמו לעובד, את ההפרש בין התשלום שיקבל העובד מ"מבטחים" לבין משכורתו החודשית "נטו".

לגבי עובד שאינו מבוטח ב"מבטחים:

במקרה של מחלה זכאי העובד לתשלום שכר של חודש לשנה, עם זכות צבירה של 10 שנים.

מחלה של ימים בודדים תשולם ללא תעודת מחלה, עד 6 ימי מחלה בשנה.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תאונות עבודה

ההנהלה תבטח את עובדיה בביטוח נזיקין, נוסף לביטוח לאומי.

במקרה של תאונת עבודה, ישלים המעביד לעובד את ההפרש בין תשלום הביטוח הלאומי למשכורתו המלאה, במשך החודשיים הראשונים.

כמו בהסכם הקיבוצי.

הפרשות  

סוצאליות

פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה מקיפה "מבטחים".

קרן להשתלמות

פיצויי פיטורים ותגמולים: הפרשות לקרן פנסיה משכר מעל לתעריף השכר שבטבלת השכר.

קרן להשתלמות

ארוחות / כוס חלב

במקומות עבודה בהם אין במפעל מספק ארוחת בוקר, יהיו זכאים העובדים לכוס חלב ליום, על חשבון המעביד.

כל עובד שיעבוד שעתיים נוספות ויותר, יהא זכאי לארוחה או תמורתה.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ביגוד

לכל שנת עבודה, פעמיים בשנה: מכנסיים וחולצה או חלוק

לכל שנת עבודה, פעם בשנה: זוג נעליים אחד.

כמו בהסכם הקיבוצי.הגדרות :

"תעשית הקרטונג' ומוצרי הנייר" – כל מפעל בתחום: מקצוע הקרטונג', מוצרי הנייר, הקרטון והאריזה למיניהם להוציא ייצור הנייר.

"שכר כולל" – (שכר יסוד) שכר משולב תוספת יוקר, תוספת ותק, תוספת משפחה, תוספת מקצועית ומחלקתית וכל תשלום אחר, מוסכם על ידי הצדדים, להוציא שעות נוספות ופרמיות.

"שכר משולב" – שכר יסוד, תוספת יוקר, תוספת בעד אשה, ותוספות שכר אחרות אשר לפי הסכם קיבוצי בעל תוקף, חלה עליהן תוספת יוקר.

"עובד מקצועי" – עובד המועסק באחד המקצועות בקרטונג' על כל ענפיו, ומוצרי נייר למיניהם.

"עובד בלתי מקצועי" – עובד בלתי מקצועי המוגדר בתור שכזה ע"י שרות התעסוקה.

הערות:

*  עובדים בעבודה רצופה וקבועה בלילה יקבלו חופשה שנתית בשכר מלא של 18 ימי עבודה החל מהשנה הראשונה.

עובד המקבל פרמיות בנוסף לשכרו הקבוע, יכלול שכרו לצורך חישוב דמי החופשה את הפרמיות המממוצעת ליום עבודה רגיל, שקיבל ב – 75 ימי העבודה הקודמת לחופשה, ובלבד שהפרמיה הנ"ל לא תעלה על 30% של השכר הקבוע.

* *  עובדים מגיל 55 ומעלה זכאים ליום הבראה נוסף.

ענף ניקיון ותחזוקה

תקציר

הסכם קיבוצי

צו הרחבה

חלות

חל על כל העובדים המועסקים בעבודת כפיים בנקיון במפעל הנמנה עם חברי האגוד הכלארצי של מפעלי הנקיון והתחזוקה בישראל.

חל על כל העובדים בנקיון ומעבידיהם בישראל במפעלי הנקיון והתחזוקה, ואשר לא הוסדרו תנאי עבודתם בהסכם קיבוצי.

גרירת ותק

עובד אצל קבלן, שהועבר מקבלן קודם במקום עבודה זה, זכאי לתשלום תוספת וותק ולשאר הזכויות הנובעות מוותק, חופשה והבראה – לפי שנות עבודתם במקום אצל הקבלנים הקודמים, למעט פיצויי פיטורים שאותם קיבלו העובדים מהקבלן הקודם.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תקופת נסיון

כל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 6 חודשי עבודתו הראשונים.

בהסכמת המעסיק וההסתדרות, ניתן להאריך את תקופת הנסיון ב- 6 חודשים נוספים.

בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

בתקופת הנסיון ישולמו כל התנאים הסוציאליים מכח הסכם זה.

הסעיף הורחב, מלבד אפשרות הארכת תקופת הנסיון ב – 6 חודשים נוספים.

שעות עבודה

43 שעות עבודה שבועיות.

-  בערבי שבתות – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8, בתנאי שהעבודה תסתיים שעה, לפחות, לפני כניסת השבת.

-  ביום לפני פורים, לפני יום העצמאות ולפני ה- 1 במאי- יעבדו 7 שעות בשכר של 8 שעות, בתנאי שהעבודה תסתיים שעה, לפחות, לפני צאת הכוכבים.

-  בערבי שביעי של פסח, שבועות, ראש השנה, סוכות ושמחת תורה – יעבדו 6 שעות בשכר של 8 שעות, בתנאי שהעבודה תסתיים 3 שעות, לפחות, לפני כניסת החג.

-  בערב יום הכיפורים וערב פסח– יעבדו 5 שעות בתשלום של 8, בתנאי שהעבודה תסתיים 3 שעות לפחות לפני כניסת החג.

כמו בהסכם הקיבוצי.

שכר

בבתי חולים, בדירות מגורים (בעבודה באמצעות קבלנים) ובעבודות מיוחדות, תשולם תוספת שכר.

לא יפחת שכרו של עובד חלקי משכר 3 שעות.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תוספת ותק

החל מהשנה השנייה לעבודתו אצל המעסיק, תשולם לעובד תוספת ותק.

כמו בהסכם הקיבוצי. *

הפרשות סוצאליות ופיצויי פיטורים **

פיצויי פיטורים ותגמולים: למבטחים או לקרן אחרת.

הפרשות מעסיק: תגמולים ופנסיה – 5%.

                            פיצויים – 4% לעובד יומי.

                                             8.3% לעובד חודשי

( ראה השיעורים בצו ההרחבה )

פיצויי פיטורים ותגמולים: למבטחים או לקרן אחרת.

הפרשות מעסיק: תגמולים ופנסיה – 6%.

                            פיצויים – 8.3%.

דמי מחלה

על המעביד להפריש 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד ל"מבטחים".

כמו בהסכם הקיבוצי.

חופשה שנתית

על פי חוק.

שנות עבודה

2 – 1

4 – 3

5

8 – 6

9 ואילך

ימי חופש ל-5ימים

10 ימי עבודה

11 ימי עבודה

12 ימי עבודה

17 ימי עבודה

23 ימי עבודה

ימי חופש ל-6 ימים

12 ימי עבודה

13 ימי עבודה

14 ימי עבודה

19 ימי עבודה

26 ימי עבודה

ימי חג **

10 ימי חג: 9 על פי חוק בתוספת 1 במאי.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ימי שמחה ***

לרגל נישואין – 3 ימים.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ביגוד

בעבודה של 4 שעות ומעלה ליום

לכל שנת עבודה – 2 חלוקים לנשים, 1 מטפחת ראש לנשים, 2 זוגות מכנסיים לגברים, 2 זוגות נעליים ו – 1 זוג כפפות לשימוש בכימיכלים.

לעובדים ברטיבות – 1 זוג מגפיים לשנתיים בנוסף.

בעבודה של עד 4 שעות ביום:

לכל שנת עבודה – 1 חלוק לנשים, 1 מטפחת ראש לנשים, 1 זוג מכנסיים לגברים ו – 1 זוג כפפות לשימוש בכימיקלים.

1 זוג נעליים לשנתיים ו – 1 זוג מגפיים ל- 4 שנים לעובדים בקביעות ברטיבות מיוחדת.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תוספת משפחה

הסעיף לא נמצא בהסכם הקיבוצי.

כל עובד שאישתו אינה עובדת וכן אשה, אם לילד עד גיל 14, שהיא המפרנסת היחידה של המשפחה, יהא זכאי לתוספת בעבור כל יום עבודה – לעובד בשכר יומי ובעבור כל חודש עבודה – לעובד בשכר חודשי.

כנ"ל בעבור ילד מגיל 18 ועד תום שירותו בחובה. ובגין הורה נתמך, מחצית הסכום.

הגדרות :

"שכר כולל" – שכר יסוד בצירוף תוספת יוקר, להוציא שעות נוספות, תוספת ותק, תוספת משפחה, פרמיות, הענקות וכו'.

הערות:

*   עובדים שעברו מקבלן אחד לקבלן אחר באותו מקום עבודה, זכאים לתוספת הנ"ל ולכל      הזכויות הנובעות מותק, חופשה והבראה, לפי שנות עבודתם במקום, להוציא פיצויי פיטורים,      במידה וקיבלו ממעבידם הקודם.  

* *   הזכאות הינה בהתאם לשעות עבודתו של העובד, ולפחות 3 שעות, גם אם עבד פחות מזה.

* * *   הזכאות הינה לעובד לאחר תקופת הנסיון.  

ענף שוקולד וממתקים

תקציר

הסכם קיבוצי

צו הרחבה

חלות

חל על כל מפעל בענף השוקולד והממתקים, החבר או שיצטרף כחבר בתקופת תוקפו של הסכם זה להתאחדות התעשיינים בישראל-מחלקת העבודה וענף השוקולד והממתקים, המעסיק עובדים שכירים.

חל על כל עובדים והמעבידים בישראל בענף השוקולדה והממתקים בתעשיה ובמלאכה ואשר תנאיהם לא הוסדרו בהסכם קיבוצי.

תקופת נסיון

כל עובד נחשב לעובד בנסיון במשך 6 חודשי עבודתו הראשונים.

בהסכמה הדדית, ניתן להאריך את תקופת הנסיון ב- 6 חודשים נוספים.

בתום תקופת הנסיון, יהנה עובד שהמשיך בעבודה מכל זכויות ההסכם רטרואקטיבית מתחילת עבודתו.

כמו בהסכם הקיבוצי.

שעות עבודה

בערבי שבתות וחג – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8.

בערב יום הכיפורים וערב יום ראשון של פסח– 6 שעות בתשלום של 8.

משמרות :

תשלום:

למשמרת שנייה – שכר רגיל + 20% במידה ויועסק בעבודה של 8 שעות.

לעבודת לילה–

לעובד: 40% תוספת לשכר הכולל.                        לעובדת: 50% תוספת לשכר הכולל.

שבתות וחגים:

75% תוספת לשכר הכולל.

בערבי שבתות וחג – יעבדו 7 שעות בתשלום של 8, או 8 שעות בתשלום של 9 – והכל בהתאם להחלטת ההנהלה ונציגות העובדים.

בערב יום הכיפורים – 6 שעות בתשלום של 9.

שבתות וחגים:

75% תוספת לשכר הכולל.

תוספת משפחה

כל עובד שאישתו אינה עובדת,וכן לעובדת אשר בעלה נכה – תוספת לחודש עבודה או בעבור כל יום עבודה.

כמו בהסכם הקיבוצי.

מענק

המפעל ישלם מענק בשיעור של שכר כולל של 24 ימי עבודה לכל שנת עבודה.

כמו בהסכם הקיבוצי.

חופשה שנתית*

שנות עבודה

2 – 1

4 – 3

5

8 – 6

9 ואילך

ימי חופשה

12

13

14

19

26

שנות עבודה

2 – 1

4 – 3

5

8 – 6

9 ואילך

ימי חופש ל-5 ימים

10 ימי עבודה

11 ימי עבודה

12 ימי עבודה

17 ימי עבודה

23 ימי עבודה

ימי חופש ל-6 ימים

12 ימי עבודה

13 ימי עבודה

14 ימי עבודה

19 ימי עבודה

26 ימי עבודה

ימי חג

10 ימי חג בשנה (9 ימי חג + אחד במאי).

עובד בשכר שעבד לפחות חודש ימים לפני החג, לרבות ערב החג, זכאי לתשלום יום החג.

כמו בהסכם הקיבוצי.

ביגוד

לכל שנת עבודה:

לעובדים: 2 סנורים, 2 חולצות עבודה ו-2 זוגות מכנסי עבודה.

לעובדות: 2 חלוקים ו- 2 מטפחות.

לעובדות בתוצרת וע"י מכונות – גם 2 סנורים.

לעובדות בחדרי קירור – גם סוודר חם וגרבי צמר.

לכל העובדים 1 זוג נעלי עבודה, להוציא עובדים בישיבה ועטיפה.

במחלקות רטובות במיוחד – 2 זוגות נעלי עבודה.

כמו בהסכם הקיבוצי.

הפרשות סוצאליות

פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסיה מקיפה. 

פיצויי פיטורים ותגמולים: פנסית יסוד.

ביטוח מחלה

על המעביד להפריש 2.5% משכר העבודה הכולל של העובד.

כמו בהסכם הקיבוצי.

תאונות עבודה

בעד יום התאונה ישולם שכר מלא בהתאם לחוק. בעד יתר ימי אי הכושר, תשולם לעובד תוספת עד להשלמת שכרו הכולל.

כמו בהסכם הקיבוצי.

הגדרות :

"שכר כולל" – שכר יסוד בצירוף התוספות הבאות המשתלמות לפועל, באם משתלמות: תוספת ותק, מקצועית, מחלקתית, אינדיבידואלית, משפחתית עבור אשה וכדומה, ותוספת יוקר, להוציא שעות נוספות, פרמיות, הענקות ומענקים וכד'.

הערות:

* העובדים בקביעות במשמרות לילה יקבלו 2 ימי חופשה נוספים לכל שנת עבודה.

ענף השמירה

תקציר

צו ההרחבה

הגדרת עובד

עובד- כל עובד המועסק ע"י חברה, בעבודות שמירה ו/או אבטחה; ובכלל, זה עובד חודשי ועובד בשכר בין אם מועסק במשרה מלאה ובין אם מועסק במשרה חלקית.

עובד קבוע- עובד אשר השלים את תקופת הניסיון כהגדרתה בצו.

עובד בניסיון- עובד אשר טרם השלים את תקופת הניסיון.

הגדרת חברה ו/או מעסיק

חברה העוסקת בתחום השמירה ו/או האבטחה ו/או המעסיקה עובדים בתחוםהשמירה ו/או האבטחה.

מעסיק בפועל/מזמין

מי שאצלו ו/או בחצריו ו/או עבורו מועסק עובד של חברה כהגדרתה בצוזה.

שכר עבודה ותשלום בגין שעות נוספות

שכר עבודה-שכר היסוד של העובדים המועסקים אצל המעסיק יורכב משכר המינימום כפי שישונהמעת לעת ועליו תתווסף תוספת"שכר מינימום ענפי" בשיעור של 2.5% (להלן ביחד: "שכר היסוד") כך, שככל ששכר המינימום יתעדכן מעת לעת, תתווסף לשכר המינימום המעודכן תוספת"שכר מינימום ענפי" בשיעור של 2.5%, וזאת על פי הפריסה הבאה:

  • תוספת של0.5 תשולם מיום הוצאת צו זה ואילך.
  • תוספת של1% נוסף על התוספת הקודמת תשולם החל מתום 6 חודשים מיום הוצאת צו זה ואילך.
  • תוספת של1% נוסף על התוספות הקודמות תשולם החל מתום שנה מיום הוצאת צו זה ואילך.

שכר היסוד כהגדרתו לעיל אינו כולל את כל התוספות והתנאים המפורטים בצו זה להלן, ובכל מקרה התוספות והתנאים המפורטים בהסכם זה ישולמו לעובד בנוסף לשכר היסוד.

שכר היסוד כהגדרתו לעיל, הינו השכר המינימאלי, והמעסיק, רשאי ליתן לעובדיו שכר גבוה יותר, אין בקביעת שכר היסוד כהגדרתו בצו זה, כדי לגרוע ו/או להפחית משכר העובדים המשתכרים שכר העולה על שכר היסוד ואין בהוראות צו זה כדי לגרוע ו/או לפגוע בכל התוספות הקבועות בצו זה ו/או המשולמות לעובד.

עובד שהוזמן לעבודה, אך לא שובץ בעבודה מסיבות שאינן תלויות בעובד ולא קיבל על כך הודעה מראש שלשני ימי עבודה מלאים לפחות – ישולם לו מלוא השכר שהיה משתלם לו בגין יום עבודה אליוהוזמן. כמו כן, ישולמו לעובד ההוצאות בגין נסיעתו לעבודה וחזרה ממנה בהתאם להוראותצו זה ככל שיצא לעבודתו.

המשכורות והתשלומים הנלווים ישולמו לעובדים עד ל – 9 בכל חודש עבור החודש החולף, בכפוףלהוראות חוקהגנתהשכר.

תשלום בגין שעות נוספות-העובדים יועסקו אך ורק בהתאם להוראות חוק שעות ומנוחה ובמסגרת שעות העבודה המותרות על פיו.

עובד לא יועסק מעבר למכסת העבודה המותרת ע"פ חוק שעות עבודה ומנוחה, בין אם בתשלום התוספת בגין שעות נוספות ובין אם בכל תשלום אחר.

תשלום תוספת בגין שעות נוספות גלובליות יעשה אך ורק בהתאם להוראות המפורטות בצוזה.

שכר פנסיוני

שכר פנסיוני- כהגדרת שכר המשמש בסיס לחישוב פיצויי פיטורים בתקנה 2לתקנות פצויי פיטורים (חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותם כפיטורים התשכ"ד) ,1964.

שנה

שנה- תקופה של שנים עשר חודשים לפי הלוח הגרגוריאני הכוללת  כל העדרות המוכרת על פי דין ו/או צו זה, ובכלל זה מחלה, חופשות, תאונת עבודה, שרות מילואים וכיוצב'.

תקופת ניסיון

תקופת הניסיון של עובד שמתקבל לעבודה הינה כדלקמן:

·        תקופה הניסיון לכל עובד חדש עליו חלצו זה היא 24 חודשים,

·        עובד אשר היה מועסק אצל מעסיק ערב הוצאת צו זה, יראו בכל תקופת עבודתו עובר להוצאת הצו, כתקופה הבאה במניין 24 החודשים הקבועים בסעיף דלעיל,

·        תקופת הניסיון תחול לעניין סעיף 28לצו (פיטורין) זה בלבד. כל יתר הוראות ההסכם יחולו על כל עובד החל מיום תחילת עבודתו בחברה, למעט אם נכתב מפורשות מועד תחולה אחר בהוראה מהוראות צוזה.

         לאחר תום תקופת הניסיון ייחשב העובד לעובד קבוע.

דמי מחלה

במקום האמור בסעיף 4 (א) לחוק דמי מחלה מוסכם, כי תקופת הזכאות. לדמי מחלה תהייה

יומיים לכלחודש שהעובד עבד אצל אותו מעביד או באותו מקום עבודה ובסך הכל 24 ימי מחלה בשנה, אך לא יותר מ 130 יום, בניכוי התקופה שבעדה קיבל העובד דמי מחלה על פי חוקדמימחלה.

דמי הבראה

שנות עבודה

מס' ימי הבראה בשנה

1

5

2-3

6

4-10

7

11-15

8

16-19

9

20 ואילך

10

דמי ההבראה ישולמו לעובד מידי שנה במועד תשלום משכורת חודש יולי או משכורת חודש אוגוסט וירשמו בתלוש השכר.

ערך יום הבראה יקבע בהתאם לכללים והתנאים שבהסכם הקיבוצי הכללי בדבר השתתפות בהבראה ונופש שבין לשכת התיאום של הארגונים הכלכליים לבין ההסתדרות כפי שיעודכן מעת לעת.

חופשה שנתית

כל עובד זכאי לחופשה שנתית בתשלום, כהגדרתה בחוק חופשה שנתית, התשי"א 1951 עפ"י ויתקו בעבודה אצל המעסיק כדלקמן:

ותק בשנים

זכאות בימי עבודהבפועל

6 ימים בשבוע

 5 ימים בשבוע

2 - 1

12

10

3-4

13

11

5

15

13

6

20

18

7-8

21

19

9 ואילך

26

23

שנת עבודה לצורך חישוב החופשה תיחשב מיום תחילת העבודה של העובד.

המעסיק ייתן לעובד בסוף כל שנה פירוט יתרות ימי חופשה בגין אותה השנה.

חופשות מסיבות משפחתיות

כל עובד המועסק 6 חודשי עבודה ומעלה יהיה זכאי לחופשה בתשלום כדלקמן:

לרגל נישואין  3 ימי חופשה

לרגל נישואיי בנו/בתו   1 יום חופשה

לרגל לידת בנו/בתו 1 יום חופשה

ימי החופשה כאמור הינם בנוסף לימי החופשה בתשלום להם זכאי העובד לפיהסעיף העוסק בחופשה שנתיתלעיל.

בגדי עבודה וציוד

המעסיק יספק לכל עובדיו על חשבונו מידי שנה בגדי עבודה הכוללים חולצה, מכנסיים וכיוצ"ב לפי צרכי העבודה

המעסיק לא יגבה מעובדיו שום תשלום בגין בגדי העבודה והציוד שיספק,לרבות תשלום בגין כיבוס הבגדים.

המעסיק לא ידרוש מעובדיו תשלום פיקדון בגין בגדי העבודה ו/או הציוד ולא ינכה סכומים כלשהם ממשכורתו של העובד אלא בהתאם לאמור בצו זה בלבד.

בתום תקופת העבודה על העובד להחזיר למעסיק לפחות סט אחד בלבד של ביגוד ואת הציוד שקיבל, ככל שקיבל. במידה שהעובד לא יעשה כן- המעסיק יהיה רשאי לנכות ממשכורתו האחרונה של העובד בגין סט הביגוד המשומש שלא הוחזר, בהתאם למחיר הביגוד ולכל היותר עד לתקרה של 150 ₪  בלבד, לפי הסכום הנמוך מביניהם.

החזר הוצאות נסיעה

המעסיק ישתתף בהוצאות הנסיעה של העובד לעבודה ובחזרה בהתאם להוראות ההסכמים הקיבוציים בעניין זה בין לשכת התיאום לבין ההסתדרות, כפי שיתעדכנו מעת לעת.

עובד המוסע ע"י המעסיק ועל חשבונו מביתו לעבודה וחזרה לביתו לא ישולם לו החזר ההוצאות כאמור לעיל. במידה שהעובד יוסע ע"י המעסיק למקום פיזור המרוחק מביתו- העובד יהיה זכאי להשתתפות בהוצאות הנסיעה מהמקום שבו הורד מההסעה ועד לביתו בהתאם להוראות צוזה.

נסיעות העובד מאתר העבודה לאתר אחר, לבקשת המעסיק, במהלך יום העבודה ושלא בהתאם למתוכנן, ישולמו ע"י המעסיק, אם וככל שתשלום זה אינו מכוסה במסגרת צו זה וייחשבו לשעות עבודה לכל דבר ועניין.

במידה שתחבורה ציבורית אינה מגיעה לאתר שבו מועסק העובד או שהעובד סיים עבודתו בשעה או ביום בהם אין תחבורה ציבורית, ידאג המעסיק להסעת העובד לביתו ללא חיוב העובד בתשלום בגין ההסעה.

המתנה בין משמרות

עובד שבין שתי המשמרות בהן הוא משובץ או שאליהן הוזמן לעבוד, קיים פרק זמן של עד 8 שעות ביוםאו עד 7 שעות בלילה (להלן: "זמן ההמתנה") ידאג המעסיק להסעת העובד לביתו וחזרהלעבודה למשמרת הבאה ככל שמתקיימות הנסיבות כאמור בצו זה.

ככל שמדוברבשעות הלילה, והעובד מועסק במרחק של35 ק"מומעלה מביתו, במידה שהמעסיק לא יסיע את העובד לביתווחזרה לעבודה - ידאג המעסיק למקום לינה ראוי, בשום מקרה שלא על חשבונו של העובד או תוך קיזוז כלשהו משכר עבודתו.

מטווחים השתלמויות רענון ירי

השתתפות העובד במטווח ו/או בהשתלמות מקצועית ו/או ברענון ירי תהיה על חשבון המעסיק בלבד.

המעסיק יישא בעלות המלאה של המטווח, הציוד עבור המטווח וכל הכרוך בו ו/או ההשתלמות ו/או רענון הירי ולא תנוכה השתתפות כלשהי של העובד.

השתתפות העובד במטווח ו/או השתלמות ו/או רענון תחשב כתקופת עבודה לכל דבר.

מאחר שהשתתפות העובד במטווח אורכת זמן קצר, מוסכם כי בגין השתתפות העובד במטווח ישלם לו המעסיק שכר עבודה בגין שעת עבודה אחת, בתוספת הוצאות נסיעה.

השתתפות העובד במטווח ו/או השתלמות מקצועית ו/או רענון ירי תחשב כשעת עבודה לכל דבר וענין וישולם לעובד שכר מלא בהתאם להוראות צו זה, בתוספת התוספות המפורטות בצו ובכלל זה הוצאות נסיעה.

נשק

המעסיק לא יגבה מהעובד ולא ינכה משכרו שום תשלום בגין הנשק ו/או ביטוח ו/או רשיון ו/או אגרה, למעט האמור בצו זה.

המעסיק יהיה רשאי לגבות מהעובד תשלום בשיעור שאינו עולה על 50% מאגרת רשיון הנשק, ככל שקיים לעובד רשיון נשק אישי על שמו. עם זאת, במקרה שהעובד יסיים את עבודתו אצל המעסיק, מכל סיבה שהיא, ובמידה והעובד לא השלים שנת עבודה מלאה, יחזיר לו המעסיק את החלק היחסי של התשלום שנגבה מהעובד כאמור לעיל, לתקופה בה לא עבד ואשר בגינה שולמה אגרת רשיון הנשק.

תשלום בגין חגים

עובד שיועסק בחג כאמור בצו זה יהיה זכאי לגמול בגין עבודתו בשיעור של 50% תוספת לשכרו הרגיל (להלן: "תוספת חג") וליום מנוחה חלופי ללא תשלום, וכן לתשלום מלוא הגמול בגין עבודה בשעות נוספות, בנוסף לתוספת החג כאמור, אם וככל  שהעובד הועסק מעבר ליוםעבודה רגיל, והכל בהתאם להוראות חוק שעות עבודה ומנוחה.

עובד בשכר יהיה זכאי לתשלום עבור חג כאמור לפי ממוצע ההשתכרות היומי הרגיל שלו בשלושת החודשים הקודמים לחודש בו חל יום החג.

שי לחג

פעמיים בשנה, בראש השנה ובפסח, ייתן המעסיק לעובדיו שי לחג.

היעדרות ביום הזיכרון

בנוסף לימי החופשה להם זכאים העובדים, עובד שבן משפחתו נהרג במהלך שירותו הצבאי ו/או בעקבות פעולת איבה יהיה זכאי להיעדר מעבודתו ביום הזכרון ולקבל תשלום בגין יום עבודה מלא.

"בן משפחתו"- בנו/בתו/אביו/אמו/בן או בת זוגו/אחיו/ אחותו/סבו/סבתו

הסדר פנסיוני

כל עובד כהגדרתו לעיל, יהיה זכאי להיות מבוטח בקרן פנסיה מקיפה המאושרת על ידי משרד האוצר (להלן: "הקרן" או "קרן הפנסיה"), זאת מתום 6 חודשי עבודה אצל אותו מעסיק (להלן : "תקופת ההמתנה"). למען הסר ספק מועד ספירת 6 החודשים יחל מיום תחילת עבודתו של העובד ולא מיום הוצאת הצו.

כל עובד יהיה זכאי לבחור, בהודעה בכתב למעסיקו, בקרן הפנסיה בה יהיה מבוטח לרבות קופת גמל לקצבה, שאושרה ע"י הממונה, ובלבד שתכלול גם כיסויים למקרה מוות ונכות באותה קופה או בקופה אחרת, והכל בכפוף לאמור בצו זה.

לא הודיעה עובד למעסיקו בכתב על בחירתו בקופה בה בחר להיות מבוטח כאמור בצו זה,יבטח אותו המעסיק מהמועד בו קמה לו זכאותו, בקרן פנסיה מקיפה חדשה.

השכר המבוטח של העובד לצורך ביצוע ההפרשות הינו ה"שכר הפנסיוני" כהגדרתו בהסכם זה.

שיעוריה הפרשות:

קרן פנסיה:

ניכוי מהעובד 5.5% (תגמולים)

תשלום מהמעביד 6% (תגמולים)

תשלוםהמעביד לפיצויים יהיה עפ"י המדרג הבא:

החל מיום ואילך

הפרשות המעביד לפיצויים

סה"כ ניכויי עובד ומעביד

1.1.2009

1.68%

13.18%

1.1.2010

2.5%

14%

1.1.2011

3.34%

14.84%

1.1.2012

4.18%

15.68%

1.1.2013

5.0%

16.5%

1.1.2014

6.0%

17.5%

לקרן פנסי המקיפה ותיקה: בהתאם להוראות חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים(ביטוח), תשמ"א-1981.

עובד שיתקבל לעבודה כשהוא מבוטח בביטוח פנסיוני כלשהו, יהיה זכאי לביצוע ההפרשות החל מהיום הראשון לעבודתו. ההפרשות יבוצעו לאחר 3 חודשי עבודה או בתום שנת המס - המועד המוקדם מביניהם, רטרואקטיבית ליום תחילת עבודתו אצל המעסיקו לא   תחול לגביו תקופת ההמתנה האמורה.

למען הסר ספק, עובד אשר קיים לגביו הסדר ביטוחי קודם, והוא מבוטח פעיל בהסדר פנסיוני כלשהו המבוסס על שיעורי הפרשות העולים על שיעורי ההפרשות המפורטים לעיל, ימשיך לחול עליו ההסדר הביטוחי הקודם, וצו זה לא יגרע מזכויותיו כפי שהיו ערב הוצאת הצו.

ביטוח ריסק

בתקופה שעד לביטוחו של העובד בהסדר פנסיוני יבוטח העובד על ידי החברה בביטוח מסוג ריסק קולקטיבי המקנה לעובד או לשאריו, לפי העניין, פיצוי קבוע וחד פעמי בגין נכות עקב תאונה, שאינה תאונת עבודה, או מוות חו"ח בסכומי ביטוח כמפורט להלן: למקרה מוות בסך 150,000 ₪ ולמקרה של אובדן כושר עבודה להבטחת פיצוי קבוע בשיעור של 75%משכרו של העובד, ובלבד שתשלום החברה לא יעלה על 0.5% משכר העובד. על אף האמור לעיל, אם יידרש מהחברה תשלום הגבוה מ0.5% כאמור, יותאם שיעור השכר המבוטח של העובד בגינו הוא זכאי לפיצוי בגין אובדן כושר עבודה באופן יחסי, וזאת, אלא אם יבקש לשאת בעלות הנוספת של הביטוח.

תשלום לקרן/קופת ביטוח במקום פיצויי פיטורים והשלמת פיצויי פיטורים

בכפוף לאמור בצו זה, תשלומי המעביד לפי צו זה לפיצויי פיטורים בשיעורים המפורטים בטבלה לעיל יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורים בהתאם לסעיף14 לחוק פיצויי פיטורים, בגין השכר, הרכיבים, התקופות והשיעורים בגינם נעשתה ההפרשה בלבד. אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של עובד לתשלום פיצוי פיטורים בגין שכר ו/או רכיבים ו/או תקופות ו/או שיעורים אשר בגינם לא בוצעו הפרשות לפיצויי פיטורים.

ההפקדותותשלומי המעביד עבור רכיב פיצויי הפיטורים, לא ניתנות להחזרה למעביד, למעט במקרה בוהעובד משך כספים מקופת הגמל לפני שקמה לו או לשאריו זכאות לקבלת כספים מקופת הגמללפי תקנונה בשל אירוע מזכה בלבד, "אירוע מזכה"- מוות, נכות או פרישה בגיל 60 אויותר, ולמעט אם נשללה זכות העובד לפיצויי פיטורים בפסק דין מכח סעיפים 16 ו-17לחוקפיצויי פיטורים.

מעסיק המפריש את פיצויי הפיטורים כאמור בטבלה לעיל או בשיעורים גבוהים יותר,יהיה רשאי לשלם את השלמת פיצויי הפיטורים עד ל- 8.33  (להלן : "השלמת פיצויי פיטורים") לקופת גמל אישית לפיצויים על שם העובד או לקופת גמל לקצבה הסכים או בחר המעסיק לשלם את השלמת הפיצויים לקופה כאמור, בהודעה בכתב לקופה עם העתק לעובד, כך שכספי השלמת פיצויי הפיטורים יבואו "במקום פיצויי פיטורים" בהתאם לאמור בסעיף14 לחוק פיצויי פיטורים, בתנאים המפורטים בצו זה בהתאמה, אזי מוסכם ומובהר כי כספי השלמת פיצויי הפיטורים לא יהיו נתונים להחזרה למעסיק כמפורט בצו זהלעיל.

מעסיק שלא העביר תשלומי השלמת פיצויי פיטורים באופן שוטף כאמור לעיל, ישלם לעובד הזכאי להם, את השלמת פיצויי הפיטורים בהתאם להוראות חוק פיצויי פיטורים, בגין התקופה, השכר והרכיבים בגינם לא הועברו תשלומים, כאמור לעיל.

בכפוף לאמור לעיל, בחר המעסיק בהחלת  סעיף 14 לחוק על תשלום השלמת הפיצויים,ישחרר לעובד את כל הכספים שנצברו בקופת גמל אישית לפיצויים או בקופת גמל לקצבה ככל שהופרשו בהתאם לצו זה, לרבות בסיום עבודה במקרה של זכאות לתשלום קצבה מקופתגמל לקצבה.

<