המומחיות שלנו

הצטרפות לניוזלטר

המוטו שלנו

"בהחלט אין לנו רישיון לשקר או לגנוב-למעשה, אנחנו מחויבים שלא לעשות זאת-אבל יש לנו רישיון לשמור סודות עמוקים ואפלים שחשיפתם היתה מועילה לציבור. יש לנו רישיון לפעול למען השגת תוצאות, שאנחנו יודעים כי מבחינה אובייקטיבית תהיינה לא צודקות אבל מבחינה סובייקטיבית יועילו ללקוחות שלנו. במובן זה המטרה מקדשת את האמצעים, כל עוד האמצעים אינם בלתי הולמים כשלעצמם". ("מכתבים לעורך דין צעיר", מאת פרופ' אלן דרשוביץ).

סוגי תיקים בבית המשפט

המונח "תיק משפטי" נובע מהעובדה כי המידע מוחזק בתיק פיזי - ממשי בבית המשפט.

עם זאת, כיום מבוצע בבתי המשפט בישראל הליך של מחשוב, במטרה להפוך את התיקים הפיזיים

לתיקים מקוונים - וירטואליים, במטרה לאפשר לציבור נגישות אליהם באמצעות האינטרנט.

התיקים מקוטלגים בהתאם לראשי התיבות של ההליכים המשפטיים אשר מתקיימים בעניינם ואשר

מהווים קיצורים לשמות ההליכים כלהלן:

 א

אבע - אבעיה

 

אמצ -  אימוץ

 

אפ – אפטרופסות

 

אפח – אכיפת פסק חוץ

 

את - איחוד תובענות

 

אתפ – איחוד תיקים פליליים

   

ב

בבנ – בקשות בניה

 

בהנ – בקשה להתרת נישואין

 

בידמ – בית דין מיוחד

 

בל – ביטוח לאומי

 

בעא – בקשות עיריה אחרות

 

בעק – בקשה לאישור עיקול

 

בפמ – בקשה לביטול פסילה מנהלית

 

בפת – בקשה לפסילה עד תום ההליכים

 

בקמ – ביטול קנס מנהלי

 

ברע – בקשות רשות ערעור

 

ברש – בקשות רישוי

 

בשע – בקשה לשחרור בערובה

 

בתת – בקשה לתשלום תכוף

   

ג

גזז - תביעות לפי חוק הגזזת

 

גמר -  גרימת מוות בנהיגה רשלנית

   

ד

דט - דמי טיפול ארגוני

 

דמר – דיון מהיר בסמכות רשם

 

דמש – דיון מהיר בסמכות שופט

 

דנא – דיון נוסף אזרחי

 

דנגצ – דיון נוסף בג"ץ

 

דנמ – דיון נוסף מנהלי

 

דנפ – דיון נוסף פלילי

   

ה

הד – העברת מקום דיון

 

הדפ -  העברת מקום דיון פלילי

 

הט – הטרדה מאיימת וצו הגנה

 

הכ – הגבלים עסקיים

 

המע – הארכת מעצר

 

המש - הארכת מועד להישפט

 

הנ – היתר נישואין

 

הסת – האזנת סתר

 

העז – עובדים זרים

 

העז – עובדים זרים

 

הפ – המרצת פתיחה

 

הפב – המרצת פתיחה בוררות

 

הת – החזרת תפוס

   

ו

וחק – ביטוח קנס לפי חוק ועדות חקירה

 

וע – ועדת ערר

   

ח

חא - חוזה אחיד

 

חבר – חוזה ביטוח בריאות ממלכתי

 

חד – חיקור  דין

 

חנ – חניה

 

חסמ – חקירות סיבות מוות

 

חעמ  - חוקי עזר עירוניים – ברירת משפט

 

חעק – חוקי עזר עירוניים – ברירת קנס

 

חש - תביעות מכח חוקים שונים

   

י

ייתא – ערעור עתירת אסיר

 

יס – יישוב סכסוך

   

מ

מח – משפט חוזר

 

מי – מעצר ימים

 

מיב – מעצר ימים בהעדר

 

מכ – צו מעצר כללי

 

ממ – מעצר מנהלי

 

מקמ – מאסר – קנס מנהלי

 

מת – מעצר עד תום ההליכים

   

נ

נב – תאונת דרכים ללא נפגעי גוף

   

ס

סבא – תביעות בין ארגוניות

 

סע – סכסוך עבודה

 

סק – סכסוך עבודה קיבוצי

 

סקכ – סכסוך עבודה כללי

   

ע

עא – ערעור אזרחי

 

עאפ – ערר בעניין איסור פרסום

 

עב – ערעור בחירות

 

עבז – ערעור בזיון בית משפט

 

עבי – ערעור על בית דין למשמעת

 

עבל – ערעור ביטוח לאומי

 

עבפ – ערר בדיקה פסיכיאטרית

 

עגר – עתירה לגילוי ראיה

 

עהג – ערר הגנת הציבור מפני עברייני מין

 

עהפ – בקשה לביטול עונש שהוטל בשל הפרעה

 

עח – ערר אחר

 

עחע – ערר בעניין חילוט ערבויות

 

עחק – ערר על פי חוק המים

 

עחר – ערעור חילוט רכוש

 

עכב – ערר עיכוב ביצוע

 

עלע - ערעור לשכת עורכי הדין

 

עמ – ערעור מיסים

 

עמא – עניינים מקומיים אחרים

 

עמח - ערעור לפי חוק חיילים שנספו במערכה

 

עמי – ערר מ"י

 

עמלע – ערעור על בי"ד משמעתי של לשכת עוה"ד

 

עממ – ערעור מעצר מנהלי

 

עמנ – ערעור מנהלי

 

עמפ – ערעור על החלטת רשם המפלגות

 

עמק – ערר על גובה קנס מנהלי

 

עמש – ערעור משפחה

 

עמשמ – ערעור על בי"ד משמעתי של עובדי מדינה

 

עמת – ערר מ"ת

 

ענ – ערעור לפי חוק הנכים

 

ענא – ערעור נוער – אזרחי

 

ענפ – ערעור נוער – פלילי

 

עסק – ערעור סכסוך קיבוצי

 

עע – ערעור עבודה

 

עעמ – ערעור עתירה מנהלית

 

עער – ערר בעניין עיון בראיות התביעה

 

עפ – ערעור פלילי

 

עפא – ערעור פלילי אחר

 

עפג – ערעור פלילי גז"ד

 

עפמ – ערר על פסילה מנהלית

 

עפנ – ערר על פסילת רשיון

 

עפס – ערעור פסלות שופט

 

עפספ – ערעור פסלות שופט – פלילי

 

עפר – ערעור פלילי רצח

 

עפת – ערערו פלילי תעבורה

 

עקנ – ערעור על קובלנה פלילית ע"י הנאשם

 

עקפ – ערעור על קובלנה פלילית ע"י הקובל

 

ער – ערעור על החלטת רשם

 

ערפ – ערעור על החלטת רשם – פלילי

 

עשא – ערעור שונה – אזרחי

 

עשמ – ערעור משמעתי עובדי מדינה

 

עתא – עתירת אסירים

 

עתמ – עתירה מנהלית

   

פ

פה – פסק דין הצהרתי – כללי

 

פל - עבירות שאינן תאונות דרכים ואינן דו"חות

 

פקח – פיקוח וחוקים אחרים

 

פר – איסור פרסום

 

פרק – פירוקים

 

פשר – פשיטת רגל

   

צ

צא – צו אחר

 

צה – צו הריסה ללא הרשעה

 

צו - צו עשה/צו מניעה

 

צח – צו חיפוש/צו כניסה

   

ק

קג – קופת גמל

 

קפ – קובלנה פלילית

   

ר

רמש – רשות ערעור משפחה

 

רעא – רשות ערעור אזרחי

 

רעב - רשות ערעור על פסק בוררות

 

רעו – רשות ערעור על ועדה

 

רעמ – רשות ערעור מנהלי

 

רעס – רישוי עסקים

 

רעפ – רשות ערעור פלילי

 

רעצ - רשות ערעור על החלטת רשם הוצל"פ

 

רעש - רשות ערעור שונה

 

רעתא – רשות ערעור עתירת אסיר

 

רצפ – רשות ערעור על הוצל"פ

 

רתק – רשות ערעור תביעות קטנות

   

ש

ש – שכירות

 

שמי – שכר מינימום

 

שע – שכר עבודה בסמכות רשם

 

שעמ – שעות עבודה ומנוחה

 

שש – שינוי שם

   

ת

תא – תיק אזרחי בסדר דין רגיל

 

תאח - תיק אזרחי בסדר דין מיוחד

 

תאמ – תיק אזרחי בסדר דין מהיר

 

תאק – תיק אזרחי בסדר דין מקוצר

 

תב – תביעות בוררות

 

תג – תיק ביעות גיל

 

תגא - תביעת גברא

 

תד – תאונת דרכים

 

תהג – חוק הסגרה

 

תהן – התרת נישואין

 

תהס - תיק הסכם

 

תוב – תכנון ובניה – ועדות מקומיות

 

תח - תביעת חפצא

 

תוח - תכנון ובניה - ועדות מחוזיות

 

תט – התנגדות לביצוע שטר

 

תלא – תיק לאיתור

 

תלב - תיק לאיתור בג"צ

 

תלפ – תיק לאיתור פלילי

 

תמ – תובענה מנהלית

 

תמק – תביעה ממוכנת בסדר דין מקוצר

 

תמר – תביעה ממוכנת בסדר דין רגיל

 

תמש – תיק משפחה

 

תנג – תביעות נגזרות

 

תנז - תביעת נזקקות

 

תע – תיק עזבונות

 

תעא - תובענה ארגונית בין עובד לארגון העובדים

 

תפ – תיק פלילי

 

תפח – תיק פשע חמור

 

תצ – תובענה ייצוגית

 

תק – תביעות קטנות

 

תת – ביצוע תביעה בהוצל"פ

 

תתח – תיק תחבורה

 

תתע – תיק תעבורה

 

 

 

את הרשימה המלאה של כל הסוגים של התיקים המשפטיים ניתן לראות באתר בית המשפט.

 


הנני מסכים לקבל פרסומים.

מידע שימושי לעובד ולמעביד
נתון
ש"ח
יום הבראה - מגזר פרטי
378
יום הבראה - מגזר ציבורי
427
תקרת החזר הוצאות נסיעה ליום
26.40
שכר מינימום לחודש
4,650
שכר מינימום יומי-5 ימים בשבוע
214.62
שכר מינימום יומי- 6 ימים בשבוע
186
שכר מינימום לשעה
25

תגיות נפוצות