יניב גבריאל עורך דין למיסים

כללי עשה ואל תעשה בחקירה

ביקורת מס או חקירת מס היא מעמד לא טבעי ומלחיץ מאוד נפשית.

מבקר המס או חוקר המס מודעים לכך.

מבקר המס או חוקר המס יעשו כל שלאל ידם לחלץ ממך גרסה מפלילה או גרסה שתסבך אותך.

השפה בה אתה נחקר היא משפטית, בתחום דיני מיסים, שהיא שפה אשר זרה לך לחלוטין.

שפת החקירה בדיני מיסים כוללת עולם מינוחים מקצועי שלם שאינך מכיר ושאינך מבין.

אתה בלחץ נפשי אדיר ולכן אתה טרף קל.

כדי להקל עליך וכדי לאפשר לך להתנהל באופן חכם ובטוח ככל שניתן במגבלות הקיימות – ריכזנו לך מספר "כללי עשה ואל תעשה" בסיסיים בעת ביקורת מס או חקירת מס.

כמובן לא מדובר ברשימה קבועה וסגורה, והיא משתנה ממקרה למקרה בהתאם למורכבות התיק:

כלל מספר 1:

התשובות שלך הם הגרסה הראשונה שלך.

התשובות שלך הן בעלת חשיבות מכרעת להמשך ההליך כולו, ולכן:

 • לא לענות על שאלה שאינך מבין.
 • לא לענות תשובה שקרית.
 • לא לענות על שאלה שעלולה לסבך אותך.

כלל מספר 2:

לא למהר, לקחת את הזמן ורק אז לענות.

לבקש הסבר מקיף לכל שאלה, גם אם אתה מבין אותה, לפני שאתה עונה.

כמו שמבקר המס או חוקר המס רוצה להתיש אותך, תפקידך להתיש אותו (לפחות באותה מידה), ולכן עליך לענות על כל שאלה בשאלה:

 • "אני לא מבין את השאלה. תסביר לי את השאלה?".
 • "אם השאלה מתייחסת למסמך, תראה לי את המסמך אליו אתה רוצה שאתייחס?".
 • "אני מבקש לקבל הבהרה לשאלה, כי אני לא מבין אותה?".

כלל מספר 3:

אל תנסה לתרץ או להסביר או למצוא חן בעיני מבקר המס או חוקר המס.

מבקר המס או חוקר המס לא חבר שלך.

מבקר המס או חוקר המס לא נמצא כאן לטובתך.

גם המזכירה התמימה באגף החקירות, או אדם היו שהתיישב "במקרה" לידך לא חברים שלך.

נעשים תרגילי חקירה כדי להפיל אותך.

לכן "המזכירה" עשויה להיות בעצמה מבקרת המס או חוקרת המס שקיבלה כעת תפקיד של מדובבת בחקירה.

כל שיחת חולין שהיא תנהל אתך מתועדת ונרשמת.

למבקר המס או לחוקר המס שתי מטרות:

 • להכשיל אותכם.
 • לסבך אותכם.

חשבת שהמטרה היא "חקר האמת", אז חשבת…

הקלף הכי חזק שלך הוא להסתמך על "שכחה ובעיות זיכרון" לאור חלוף הזמן.

פעמים רבות החקירה מתייחסת ל-7 השנים האחרונות.

מבקר המס או חוקר המס מציגים לך מסמכים ישנים.

מבקר המס או חוקר המס טוענים כלפיך טענות לגבי אותם מסמכים ישנים.

מטבע הדברים, חלף זמן רב מיום שהתרחשו הדברים ומאז שראית את המסמכים הללו בפעם האחרונה.

מותר לך לשכוח. מותר לך לא לזכור.

זו תכונה טבעית. זו האמת, גם אם היא לא לרוחו של מבקר המס או חוקר המס.

כל גרסה שאתה מוסר שאינה וודאית רק גורעת מהאמינות של הגרסה שלך.

בנוסף כל גרסה שאתה מוסר, תשמש כראיה כנגדך בעתיד, ולכן:

 • תענה במשפטים קצרים. אל תרחיב. אל תספק מידע על מה שלא נשאלת לגביו. תמסור רק את מינימום המידע ההכרחי.


אתה בלחץ נפשי אדיר מעצם המעמד, ולכן אך טבעי להשיב:

 • "אני לא זוכר".
 • "אני צריך זמן לבדוק את הדברים כדי שאוכל להשיב".
 • "אני לא זוכר את פרטי המקרה או האירוע".
 • "אני צריך לבדוק את הדברים כדי שאוכל לחזור אליך עם תשובות".

כלל מספר 4:

זכותך החוקית להיוועצות עם עורך דין מומחה לדיני מיסים.

ככל שהדבר אפשרי, פנו בהקדם ומראש לעורך דין מומחה לדיני מיסים שיכין אותכם היטב לביקורת המס או לחקירת המס.

אל תוותרו על זכות ההיוועצות!.

אל תיפלו בפח כאשר מבקר המס או כאשר חוקר המס יירמזו או ייאמרו לך:

 • פניה לעורך דין מציגה את הגרסה שלך באור שלילי.
 • פניה לעורך דין פירושה שיש לך מה להסתיר.
 • פניה לעורך דין מצביעה על אשמה, ורק אשם פונה לעורך דין מיסים.

זה קשקוש ואלה אמירות לא חוקיות.

כלל מספר 5:

בשום פנים ואופן לא לשבש הליכי חקירה או משפט.

שיבוש הליכי חקירה או שיבוש הליכי משפט יציג אותך באור שלילי על ידי מבקר המס או חוקר המס ועל ידי בית המשפט.

שיבוש הליכי חקירה או שיבוש הליכי משפט יסב לך נזק קשה.

שיבוש הליכי חקירה או שיבוש הליכי משפט יקבל פרשנות מזיקה וקשה כלפיך הן בקרב רשות המסים והן בקרב בית המשפט.

שיבוש הליכי חקירה או שיבוש הליכי משפט היא עבירה פלילית שתתווסף לשאר העבירות בכתב האישום, ככל שיוגש כנגדך, ולכן:

 • שתף פעולה עם מבקר המס או חוקר המס, בחוכמה וכפי שפורט היטב ובהרחבה לעיל.
 • אל תבצע שום פעולה שתגרום או שעלולה לגרום שיבוש הליכי חקירה או שיבוש הליכי משפט .
 • אל תתאם גרסאות או עדויות עם מבוקרים או נחקרים אחרים איתך באותו תיק.
 • כאשר משאירים אותך לבד בחדר זו מלכודת דבש. לרוב החדר מצולם. לא ללעוס ולא לבלוע ניירות, לא לעיין בחומרים של מבקר המס או חוקר המס
  שהושארו כשהם יצא מהחדר "במקרה". אין "מקרה בעולם". כל כוונתם היא לטמון לך פח.
 • אל תאמין למה שמבקר המס או שחוקר המס אומרים לכם לגבי נחקרים אחרים בתיק. הם יגידו לך שכבר מסרו כנגדך גרסה מפלילה, או שכבר הודו בעובדות הנחוצות כדי להרשיע אותך או שכבר חתמו איתם על הסכם עד מדינה כנגדך. לשם "הוכחת" כל הנ"ל הם עשויים להציג לך מסמכים "מאמתים". אל תאמין!. אלה תרגילי חקירה!.
 • לא להשמיד מסמכים או להשמיד ראיות.

כלל מספר 6:

להתכונן ולהיערך היטב לחקירה.

במידה וקיבלת הזמנה מראש לביקורת מס או לחקירת מס, ולא "נעצרת באישון לילה בהפתעה", והובלת אחר כבוד לחקירה, רצוי מאוד:

 • להיפגש מראש עם עורך דין למיסים.
 • ללמוד היטב ובעל פה את כל החומרים.
 • ללמוד היטב ובעל פה שמות של מעורבים.
 • ללמוד היטב ובעל פה תאריכים רלוונטיים.
 • ללמוד היטב ובעל פה את פרטי העסקאות.

חשוב מאוד שתעשה זאת ותיערך לחקירה כי זה קרב על החיים שלך ועל העתיד שלך!.

הגעה מוכנים לחקירה יסייע לאמינותם שלכם בעיני החוקרים ובעיני בית המשפט.

כלל מספר 7:

כלום לא בעל פה. תתעקש שהכל ירשם בדיוק באותו אופן שמסרת. אל תסכים שיתמצתו את הדברים ואל תסכים שישכתבו את הדברים.

מבקר המס או חוקר המס חייבים לרשום את כל מה שאתם אומרים במדויק.

חלק מהחקירות מוקלטות ומצולמות.

מבקר המס או חוקר המס חייבים חייבים לעשות את מלאכתם זו בלית ברירה ומתפקידם לדאוג לתמלל נכון ומלא את מלוא הדברים שנשאלו ואת מלוא התשובות שהתקבלו במסגרת ביקורת המס או חקירת המס.

כלל מספר 8:

אל תחתום על כלום על עיוור. תקרא היטב ובלי לחץ את כל הדברים שנרשמו לפני שתחתום. אם משהו לא תועד בדיוק כפי שנמסר על ידך תתעקש על תיקון ורק אז תחתום.

תמליל החקירה הוא שיקבע את גרסתך הראשונית ועומדת לך הזכות החוקית לתקן את התשובה עד שתתאים למה שאתם רוצה שיופיע.

מבקר המס או חוקר המס עשויים לסרב לתקן. עבורם זו עבודה והתיקון לא תמיד משרת אותם.

אם מבקר המס או חוקר המס מסרבים לתקן, תתעקש שהבקשה שלך לתקן תירשם בפרוטוקול התמלול, וכן ירשם בפרוטוקול התמלול הסירוב של מבקר המס או חוקר המס.

אל תשאיר פסקאות רווח ריקות או שורות ריקות.

ככל שראית כאלה תבקש ממבקר המס או מחוקר המס לצמצם רווחים בקובץ המוקלד על מנת שהתמליל יהיה רציף.

ככל שמבקר המס או חוקר המס מסרבים, תמחק אותם אתה בקו מודגש, בעותק המודפס והקשיח שתקבל ורק לאחר מכן תחתום.

כלל מספר 9:

לאחר החקירה לא תקבל העתק של תמליל החקירה!.

לכן, כל עוד הזיכרון רענן תרשום בדיוק מה נשאלת ומה ענית מבלי לנסות וליפות את הדברים בדיעבד.

ככל שתערוך רישום מדויק של הדברים שמסרת למבקר המס או לחוקר המס כן ייטב הדבר בשעה שנצטרך לסייע לך.

במידה ובמהלך החקירה התייחסו אליך לא יפה, מנעו ממך שתיה, מנעו ממך יציאה לשירותים, מנעו ממך לאכול, מנעו ממך לעשן, מנעו ממך לשבת, מנעו ממך לישון (בחקירות ארוכות שנמשכות ימים רבים), צעקו ואיימו עליך, הקניטו אותך והטרידו אותך – תעד גם את אלה בסיום הביקורת או החקירה.

בתי המשפט רואים בעין לא יפה פגיעה בזכות המבוקר או הנחקר וככל שאלה התרחשו חשוב מאוד שהשופט יהיה מודע לדברים.

כלל מספר 10:

החקירה לא תמיד מסתיימת בשלב שבו משחררים אותך.

בחקירות מורכבות ממשיכים לעקוב אחרי הנחקר וממשיכים להאזין לו.

לכן אל תשוחח עם איש בטלפון אודות החקירה או פרטיה.

כל הקלטה של שיחה שלך לגבי החקירה ותוכנה היא ראיה כנגדך.

שנקבע שיחה על העתיד האישי והמקצועי שלך?

יניב גבריאל, משרד עורכי דין ויועצי מס | יניב גבריאל עורך דין למיסים | כל הזכויות שמורות ©2023 | הצהרת נגישות

דילוג לתוכן